ساختار فاز سنگدانه

ترکیب و خواص سنگدانه های مختلف بتن  در پست های بعدی بتن پدیا کاملا توضیح داده شده است. در اینجا توضیح مختصری در خصوص عناصر مهم در ساختار سنگدانه ها که تاثیر عمده‌ای بر خواص بتن می‌گذارند آورده شده است.

در مورد سنگدانه تعیین کننده وزن واحد حجم مدول الاستیسیته و پایداری ابعادی بتن میباشد. این خواص بتن تا حدود زیادی بستگی به وزن مخصوص ظاهری و مقاومت سنگدانه ها دارد که آن هم به نوبه خود به خواص فیزیکی سنگدانه بیشتر از خواص شیمیایی آن وابسته است. به عبارت دیگر ترکیبات شیمیایی و کانی های فاز جامد سنگدانه ها نسبت به مشخصات فیزیکی آنها نظیر حجم اندازه و پخش حفرات در بتن از اهمیت کمتری برخوردارند.

علاوه بر تخلخل شکل و بافت سنگ دانه های درشت نیز در خواص بتن تأثیر دارند. در شکل 2-3 دانه های متداول سنگدانه ها نشان داده شده است. به طور عموم شن های طبیعی دارای شکلی گرد گوشه و بافت سطحی صاف می‌باشند. در مقابل سنگ شکسته دارای سطح زبر و خشن بوده و بسته به نوع سنگ معدن و انتخاب نوع سنگ شکن سنگ دانه های شکسته شده ممکن است دارای مقادیر قابل ملاحظه ای ذرات مسطح یا دراز باشد که تاثیر نامناسبی بر روی بتن دارند.

سنگدانه های سبک سنگ های متخلخل اغلب حفره‌ای و زاویه دار و دارای بافت سطحی خشن می باشند. لیکن انواع سنگ های شیل یا رس منبسط شده به دست آمده باشند اغلب دارای سطحی صاف و گرد گوشه هستند.سنگدانه با برخورداری از مقاومت بالا در مقابل دو فاز دیگر بتن اثر مستقیمی بر روی مقاومت بتن نخواهد داشت مگر پاره ای از سنگدانه های ضعیف و متخصص نزدیک میزها که می‌توانند در مقاومت موثر باشد. اندازه و شکل سنگ دانه های درشت به هرحال به طور غیر مستقیم در مقاومت بتن موثر هستند.

از شکل 2-4 می توان دریافت که وجود سنگدانه های با ابعاد بزرگتر و همچنین نسبت زیادی سنگدانه های مسلح و طبیعی در بتن باعث به وجود آوردن لایه نازک آب در فصل مشترک خمیر و سنگدانه شده است و این لایه در ضعیف نمودن پیوستگی خمیر و سنگدانه در ناحیه انتقال بسیار موثر است. این پدیده تحت عنوان آب انداختگی داخلی در مطالب بعدی بتن پدیا مفصلا توضیح داده خواهد شد.

فاز سنگدانه

آب انداختگی در بتن تازه